381 11 2310 990 office@asc.co.rs
Select Page
aluminum systems & constructions O NAMANAŠI PROJEKTI

Podrška

Informacija i podrška građevinskom sektoru po pitanju ASC-ovih proizvoda i usluga 24/7

Kompletna rešenja

Davanje kompletnih rešenja i detaljnih tehničkih crteža arhitektama, građevinskim preduzećima, prerađivačima, koristeći različite kompjuterska programe

Kompletni projekti

Pripremanje kompletnog projekta sa detaljnim tehničkim rešenjima, predloženim sistemima, specifikacijama, šemama otvaranja, sertifikatima, cenama, crtežima i dr.

Novi alu sistemi

Predlaganje novih aluminijumskih sistema u saradnji sa ASC-ovim sektorom za razvoj, sa namerom da prošire ponudu postojećih sistema, kao odgovor zahtevima arhitekata

%

Proizvedenog aluminijuma u svetu se koristi za konstrukcije