img

Klasične fasade

Fasadni sistemi kod kojih noseću konstrukciju čni mreža horizontalnih i vertikalnih profila istih širina međusobno spojenih specijalnim spojnicama od aluminijuma.

Za konstrukciju objekta vezuju se preko nosećih vertikala, najčešće u delu međuspratne konstrukcije, posebno dizajniranim pocinkovanim ili aluminijumskim kotvama.

Ispunu transparentnih polja čine stakleni paneli od dvoslojnog ili troslojnog stakla.

Za otvarajuća polja postoji više rešenja:

  • sa strukturalnim krilom i otvaranjem u polje,
  • sa prozorskim okvirom i klasičnim otvaranjem unutar objekta,
  • sa prozorskim okvirom i nevidljivim krilom.

Zavrsna obloga su aluminijumski profili iste širine, sa podkonstrukcijom.

Ovi sistemi mogu se primeniti za zatvaranje svih vrsta objekata, pri čemu je za njihovu montažu potrebna skela za sve vreme montaže, koja traje duže jer se posebno montira podkonstrukcija, pa zatim ispuna i na kraju završna obloga i opšivke oko fasade.

Iz ovih razloga preporuka primene klasične fasade je za niže objekte, prizemne izloge veće visine gde statički ne zadovoljavaju klasični prozorski sistemi, za svetlarnike na objektima gde se već koristi skela za druge radove na fasadi i slično.

CF 50

Klasična fasada gde horizontalni i vertikalni noseći profili imaju vidnu širinu 50mm.

Postoji veliki izbor profila za horizontale i vertikale zavisno od rastera i željenog dizajna.

Pored vertikalnih fasada može se koristiti i za razne vrste zastakljenih krovova i lanterni.

CF 75

Klasična fasada kod koje hrizontalni i vertikalni noseći profili imaju vidnu širinu 75mm. 

Znatno je bezbednija i može se koristiti za veće rastere i površine fasada jer ima znatno veći kapactet drenažnih kanala.

U ovom smislu pogodna je takođe za površine pod nagibom, krovove od stakla i lanterne.

Razvijena je u skladu sa idejom projektanta i za potrebe konkretnog objekta.