Visokom stepenu efikasnosti i kvaliteta naše ponude, između ostalog, doprinosi pokretanje postrojenja za elektrostatičko bojenje (plastifikaciju) aluminijumskih profila i limova.

Kapacitet postrojenja od 8.000kg/dan pruža mogućnost i uslužnog bojenja profila, limova i delova od aluminijuma u veoma kratkim rokovima.

Tehnološka linija projektovanja je po najvišim standardima i čine je:

 • Linija za pripremu površine
  U okviru linije, pored samih kada za ispiranje i pripremu površine kao i peći za sušenje postoje i dva nezavisna sistema – postrojenja: dupleks sistem filtracije i pripreme demi vode i postrojenje za preradu tehnoloških voda.

 • Postrojenje za farbanje
  Čine ga dve linije za farbanje, i to jedna sa automatskom, a druga sa ručnom kabinom, kao i dve autonomne peći različitih kapaciteta koje u odgovarajućem automatskom modu, mogu raditi u sprezi što daje izuzetnu fleksibilnost u pružanju usluga.
  Prah se nanosi najsavremenijim uređajima proizvođača GEMA.

 • Kontrola kvaliteta
  Za kontrolu kvaliteta naša labolatorija snabdevena je najsavremenijom opremom na kojoj stručni i osposobljeni kadrovi vrše permanentnu kontrolu celog procesa u skladu sa normativima QUALICOAT standarda.

Naš tim inžinjera i tehnologa osposobljen je da sve zahteve klijenata realizuje kvalitetno, odgovorno i efikasno.