Danas se na brojnim objektima poseže za ne samo klasičnom zaštitom od sunca, već ona mora da poseduje i dobre estetsko vizuelne osobine.

ASC nudi raznolika rešenja zaštita od sunca, što može da se vidi i u našoj galeriji završenih projekata.